Matej Peljhan

816908ed1b772e83c88ff077bb5c6517

Matej Peljhan je diplomirani psiholog, specijalista kliničke psihologije i već dvadeset godina svakodnevno radi sa ljudima sa posebnim potrebama. Uz to i sam je hendikepiran, jer je kao desetogodišnji dečak igrajući se bombom pretrpeo mnogobrojne povrede, uključujući i gubitak ruke i oka. Majstor je fotografije, koji je u Sloveniji i inostranstvu imao četrnaest samostalnih izložbi. Za svoj rad dobio je više od sto nagrada. Serija fotografija o dečaku sa mišićnom distrofijom, pod nazivom Mali princ privukla je veliku pažnju svetske javnosti. Jedan je od začetnika ’’fototerapije’’ u Sloveniji, i u okviru te oblasti vodi radionice i druge projekte sa decom i odraslima.

L2

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail