Domaćin

Užička Gimnazija


Užička gimnazija
danas ima dvadeset i četiri odeljenja sa oko 850 đaka. Nastava se odvija u četrnaest učionica, a kabineti za fiziku, hemiju, informatiku i biologiju su solidno opremljeni. Škola se i dalje nalazi u zgradi podignutoj pre više od sto godina, ali se sada raspolaže samo polovinom prostora iako je u vreme građenja zgrada bila namenjena isključivo Gimnaziji.

Grupa 484 podržava festival u 2011. godini.

mapa

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail